Giới thiệu

THÀNH LẬP Năm 2012
ĐỊA CHỈ 169/9 Đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 6263 1792    Fax: 08 6263 1791

ĐT Tư Vấn: 0919154515

E-mail: duocphamnamkhang@gmail.com

 

VỐN ĐIỀU LỆ 5 tỷ đồng
TỔNG SỐ CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN 39 người
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 1.     Đại học: 05

2.     Cao đẳng, trung cấp: 20

3.     Lao động phổ thông: 14

NGÀNH NGHỀ CHÍNH Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế…..