Hệ thống phân phối

Phía bắc: Công ty CP Kinh Doanh DV & TM Nam Phương…
Miền Tây Nam Bộ: Công ty TNHH Đông Nam Pharma
và các đại lý được uỷ quyền phân phối trên toàn quốc./.