Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Địa chỉ :169/9 Đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel : 08 6263 1792      Fax: 08 6263 1791

ĐT Tư Vấn: 0919154515

Email : duocphamnamkhang@gmail.com

Web : http://namkhangpharma.com.vn

VP Đại diện Châu Âu :

Địa chỉ: Hungary -Budapest 1221 Mária Terezia St 20-22

Tel: +36 70 5316945 , +36 20 3935591

Email: tranviethung@namkhangpharma.com.vn